Forside

www.talepaedagog.com

Undersøgelser - sprogforståelse

Det impressive sprog

Et første og afgørende spørgsmål er: Hvordan opfattes sprogets betydning/mening?

Talepædagogen vurderer her afatikerens muligheder for at kunne forstå og omsætte, hvad andre siger i det almindelige og daglige sprog.

Kan afatikeren følge en række opfordringer:

  • Om at udtage en række genstande
  • Pege på forskellige billeder
  • Pege på egne kropsdele og andet af samme slags?

Er det nødvendigt at tale en smule langsommere eller lidt tydeligere end normalt?

Fra lyd til mening

Ofte er det omsætningen - fra lyd til forståelse/mening, der ikke kan klares som før - og vi er tilbage ved et par af afasiens grundelementer: sprogets indhold og mening.

Lydene og ordene kan måske opfattes, men meningen kan være forsvundet, eller måske er en ny mening tilført.

Nogle ordklasser forstås måske bedre end andre:

  • Det kan være lettere at forstå navneord end udsagnsord
  • Måske lettes forståelsen, hvis trykket på ordet ændres en smule
  • Forståelsen af småord er ofte drilagtige.

Mulighederne er utallige.

Hvordan er evnen til at forstå længere sætninger?

Er dette svært, har afatikeren vanskeligt ved at fastholde og dermed også at huske, hvad der siges - også i det daglige.

Forholdsord - bussen er kørt

Småord kan også drille. Især ord der betegner et forhold til noget andet (forholdsord).

"Står kaffekanden på, over, under eller foran bordet?"


Normalt står den på bordet, så i det daglige er dette uden større betydning.

"Er klokken i eller over et eller andet?"

For mennesker med en normal sprogforståelse er dette uden problemer.

For en afatiker kan det være umuligt at afgøre, hvor den pokkers kaffekande står, og bussen er ofte kørt, hvis der er problemer med forståelsen af klokkeslæt, der indeholder 'i' og 'over'.

Brug eller tænk aldrig: "Han/hun kan ikke engang finde ud af ......!"

Det er slut med det "enkle".

Det enkle er blevet svært eller helt umuligt.

Hjernen kan måske ikke klare specifikke opgaver, fordi nogle områder er ude af funktion.

 

Læs mere om undersøgelser:

 

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
Top | Oversigt | Firmaprofil | Kontakt | KA e-Learning Partner | ©2005-2008 LOGOS-IT
Talepædagogisk undersøgelse Lær sprog med Tell me more Undervisning