Forside

www.talepaedagog.com

Genoptrænings-mekanismer

To nerveceller til illustration af deres forbindelser

Reorganisering

Når en del af hjernen skades, kan uskadede dele i et vist omfang overtage nogle af de skadede områders funktioner. Hjernen søger at tilpasse sin arkitektur til den nye tilstand for at kunne fungere mere hensigtsmæssigt for at klare opgaverne.

En total reorganisering kan ikke ske med mindre, der findes områder med nogen tilknytning til de skadede områders arbejdsopgaver. Disse kan så i nogle tilfælde overtage visse specifikke funktioner - eller dele af funktioner - eller udgøre en støtte for restfunktionerne i de skadede områder.

Synapsedannelse

Billedet viser, hvordan forbindelsen mellem de enkelte nerveceller finder sted i synapsen via en lang forbindelsesarm kaldet Axon.

En synapse er betegnelsen for nervecellernes informationsforbindelser til hinanden. der er ikke tale om nogen direkte forbindelse. Forbindelsen sker i form af udvekslingen af ganske små strømme/impulser. Denne udveksling er meget afhængig af kemiske forhold i hjernen, hvorfor specielle medicintyper kan påvirke forbindelsen ganske voldsomt. Dette forhold ses hyppigt i forbindelse med indtagelse af medicin, der indtages mod epilepsi.

En nydannelse af nerveceller kan kun ske i et yderst begrænset omfang, men nervecellerne kan ofte skabe nye forbindelser (synapser) med andre nerveceller.

Uskadede nerveceller kan opbygge et nyt synapsenet, så en vis kompensation kan ske gennem et nyt netværk af uskadede nerveceller.

Udtrætning

Det er formentligt også i synapserne, at vi finder den udtrætning og det funktionsophør, der plager mange hjerneskadede i den første, lange tid. Når en synapse (forbindelse) bliver overbelastet, ophører den med at fungere,og funktioner "falder ud".

Det er yderst interessant at observere, at et system eller en forbindelse ofte kan bringes til at fungere igen.

Foretag en simpel aflastning af det arbejdende område ved at flytte fokus til et andet funktionelt område, arbejd her i en kort periode og vend tilbage.

Arbejdet skal kræve nogen anstrengelse af afatikeren for at dette kan lykkes, men ofte kan en funktion genetableres på denne måde.

 

Nyindlæring

Visse skadede eller nedsatte funktioner kan helt eller delvist kompenseres ved, at personen lærer sig mistede færdigheder på ny. Ofte skal disse færdigheder indlæres på en anden måde end tidligere for at undgå de skadede funktionsområder - omvejsstrategier er en god betegnelse for denne pædagogik.

Automatisering

En høj grad af automatisering for alle områder er meget vigtig. Jo højere grad af automatisering, jo mindre dele af hjernens kapacitet skal anvendes for at klare "enkle opgaver", og jo mere kapacitet kan stilles til rådighed for andre processer.

 

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
Top | Oversigt | Firmaprofil | Kontakt | KA e-Learning Partner | ©2005-2008 LOGOS-IT
Talepædagogisk undersøgelse Lær sprog med Tell me more Undervisning