Forside

www.talepaedagog.com

Talepædagog Bent Givskov

Hvem er jeg?

Som privatpraktiserende talepædagog arbejder jeg med læse-, sprog-, tale- og stemmevanskeligheder for at mindske - eller evt. helt fjerne disse.

Jeg er uddannet fra Danmarks Lærerhøjskole i linjen specialpædagogik/tale- og sprogvanskeligheder. Denne uddannelse er fulgt af en lang kursusrække med følgende specialisering i sprogvanskeligheder efter en hjerneskade. I mit uddannelsesforløb indgår bl.a. moduler fra neuropsykologien erhvervet ved Århus Universitet og flere studierejser til udlandet.

Mit teoretiske udgangspunkt er den russiske neuropsykologi (Luriaskolen) kombineret med teoretiske og praktiske overvejelser fra udviklingen i den Cognitive Neuropsykologi.

Mit erfaringsgrundlag er stort og bredt og bygger på mange års praktiske erfaringer dels fra et taleinstitut, dels fra sygehusundervisningen og fra Vejlefjord Center for Hjerneskade.

Som medlem af Audiologopædisk Forening er jeg underlagt foreningens faglige, etiske regler.

Mit tilbud omfatter undersøgelse og undervisning af voksne og børn i alderen fra 4½ år og opefter.

Når der er tale om en hjerneskade, er det min erfaring, at det ofte kan lade sig gøre at opnå fremskridt selv flere år efter dens debut. Det er også min erfaring, at dette kræver en seriøs indsats (- se kommentarer fra tidligere elever).

Undersøgelse og undervisning kan eventuelt finde sted i hjemmet

En konkret og omhyggelig vejledning til alle aktive samarbejdspartnere er et fast led i mit arbejde.

Jeg tilbyder også at fungere som tilknyttet ekstern fagkonsulent for kommuner. Der kan f.eks. være tale om:

  • Videreuddannelse og supervision af plejepersonale, pædagoger og lærere.
  • "Hot-line" ved akutte pædagogiske og talepædagogiske problemstillinger.

En fast aftale kan sikre en kontinuitet i opkvalificeringen af kommunens egne medarbejdere og højne kvaliteten i løsningen af de daglige opgaver.  

Læs mere om:

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
Top | Oversigt | Firmaprofil | Kontakt | KA e-Learning Partner | ©2005-2008 LOGOS-IT
Talepædagogisk undersøgelse Lær sprog med Tell me more Undervisning