Forside

www.talepaedagog.com

Sprog - ordindhold og mening - Afasi

Sprog og/eller tale?

Vi skelner mellem tale og sprog. For nogle kan det være svært at se den store forskel. Men forskellen er afgørende!

Vi skal kort beskæftige os lidt med at se på, hvordan sprog kan opfattes. Med sprog mener vi her vort modersmål.

Sproget er et kommunikationsmiddel mellem mennesker og består af sproglyd - meget små enheder. Sproglyd sættes sammen og danner ord, der har, eller har fået tildelt en bestemt mening.

Mening og brug

Et ords mening afgøres af ordets brugere. Med andre ord er det de daglige brugere af ord, der afgør, hvilken mening ordet skal have og i hvilke funktioner, det kan bruges.

Naturligvis er det mest praktisk, at så mange som muligt har den samme opfattelse af ordets indhold eller mening. Kan der kun skabes begrænset enighed om et ords indhold, får det kun mening for nogle få mennesker og brugbarheden begrænses væsentligt.

AFATIKEREN finder vi ofte i denne begrænsede verden.

Et par eksempler:

Efter en weekend spørger jeg en af mine elever, hvad der er sket her og får svaret:

"- Nyborg - farmor - bil - godt - køre".

Et noget begrænset sprog, men meningen er ikke til at tage fejl af.

Det bliver straks langt sværere, når vi kun får ordet "kanin". Det blev også klaret, fordi den pårørende relaterede ordet således:

En kanin har store tænder, "- Er det mon tandbørstning, det handler om?".

Det var tandbørstning, det handlede om. Gåden var løst.

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
Top | Oversigt | Firmaprofil | Kontakt | KA e-Learning Partner | ©2005-2008 LOGOS-IT
Talepædagogisk undersøgelse Lær sprog med Tell me more Undervisning