Forside

www.talepaedagog.com

Det nye sprog

SØG - MÅSKE skal du FINDE

Afatikeren kender måske omgivelsernes sprog, men omgivelserne kender ikke afatikerens nye og begrænsede sprogmuligheder. Dette nye sprog er vi nødt til at søge at forstå og lære.

At lære et nyt sprog tager tid og kræver en tålmodig indsats, men det er nødvendigt for at skabe en rimelig tilværelse for afatikeren og for samværet fremover.

Det er svært! Men indsatsen belønnes, fordi sproget er så stor en del af vor identitet og så vigtigt et værktøj i de fleste former for samvær.

At forstå afatisk

Talen hos en afatiker med sprogforståelsesproblemer er ofte flydende med en masse sammenblandinger af lyd, der ikke umiddelbart giver nogen mening og derfor er svært forståelig for andre.

Et svært problem opstår, når afatikeren selv er ret sikker på, at talen er korrekt og derfor ikke kan forstå det spørgende udtryk hos andre, der ikke kender det nye sprog.

Opgiv forsøget og kom videre

I visse situationer kan en vending som:

"Skal vi droppe det - eller skal vi lede efter det?" være utrolig nyttig.

Selv anvender jeg modellen meget - og ofte med succes. Vi dropper emnet i samklang og kan komme videre.

Om kærnemælk

En kommentar fra en af mine patienters dagligdag siger lidt om dette:

" ... jeg var stensikker på, at jeg sagde kærnemælk, men pigerne ville ikke/kunne ikke forstå, hvad jeg sagde". N.Ø.

Om begyndelseslyd

Et hyppigt problem for nogle afasityper er at udvælge den rigtige begyndelseslyd til ord eller stavelser.

Siger en afatiker f.eks.:

"Hvor er min vat?"

Kan man lære sig at forstå, at der ikke menes 'vat', men sikkert 'hat' - især hvis man er på vej ud ad døren: udskift begyndelseslyden med et 'h' og problemet er løst.

Bruges ordet tallerken i stedet for kop, klares dette også, hvis kaffebordet er dækket.

Om vand til anden

En sætning af den mere "underholdende art" kom fra en af mine elever, der adspurgt om, hvad familien spiser juleaften, svarede:

"Vand og røde pølser og kaffe".

Umiddelbart ikke nogen passende julemenu.

Fjerner vi imidlertid de røde elementer og tilføjer selv resten (vi kan håbe på et korrekt gæt), bliver menuen en helt anden:

"And og rødkål og kartofler".

Om forvekslinger af lyd/artikulationssted

Kender du en ’medisterpræsident’?
Måske kender du én, der ligner. Nogle afatikere har ikke svært ved at lave en ’minister’ om til ’medister’, fordi ’n’ og ’d’ artikuleres på næsten samme sted i munden.

Om sammensatte ord

Ofte kan vi se, at dele af sammensatte ord ikke anvendes i ”overensstemmelse med reglerne”.

Det er svært at fange en laks med en ’fluetrækker’.

En elefant har sikkert behov for en ’støddæmper’, men kommer længere med ’stødtænder’.

Det er sikkert også lidt besværligt at drikke et glas ’rødkål’ til flæskestegen.

Om humor

Humor er en god følgesvend i samværet med en afasiramt, men kun når begge parter har fornøjelse af den! Eksemplerne kan godt give anledning til et kraftigt smil.

Men bruges et helt andet ord, eller bruges et nykonstrueret ord, bliver det svært og blandes ordenes stavelser sammen i forskelligt omfang, kan det svære blive næsten umuligt. Indholdet forbliver en gåde, den rigtige mening kendes - måske - kun af afatikeren.

Mening eller "galskab"?

Som regel er der alligevel en eller anden mening i det, der i første omgang ligner "galskab". Der kan være en forbindelse til noget kendt, og heldet kan hjælpe til med at finde enkelte stumper, der kan bruges til at komme videre på.

Også mytologi

Et eksempel på en mere "avanceret" brug af sproget:

En afatiker er kommet i seng og siger "Hermes".

Ægtefællen kan ikke klare det, men hendes kolleger hjælper dagen efter. 'Hermes?' - (Hvem er/var 'Hermes'? Hermes var gudernes budbringer i den græske mytologi). Og løsningen var der: - "Nåh. Ja". "Jeg har glemt at lægge et brev i postkassen".

Eksemplerne viser, at fantasien stilles på en hård prøve. Rækker fantasier ikke, er det fuldstændig lovligt at give op - også uden at få dårlig samvittighed.

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
Top | Oversigt | Firmaprofil | Kontakt | KA e-Learning Partner | ©2005-2008 LOGOS-IT
Talepædagogisk undersøgelse Lær sprog med Tell me more Undervisning